Poppy Mug

  • Poppy Mug - cibola

Poppy Mug

Description

Contemporary ceramic poppy mug.
12.5 x 8 x 9.3 cm.
Dishwasher safe.